Styrk eksporten af dansk velfærdsteknologi gennem samarbejde

Af Kim Andersen, MF og Erhvervsordfører (V)

Vi skal skabe bedre muligheder for udviklingen af dansk velfærdsteknologi. Flere Offentlige-Private Partnerskaber (OPP’er) og mere sammenspil er to gode bud. Øget samarbejde mellem det offentlige og det private vil i sidste ende føre til bedre teknologiske løsninger for den enkelte bruger. Og det vil få fx sundhedsvæsenet til at gå længere på literen og gøre danske løsninger endnu mere attraktive overfor udlandet. Styrker vi mulighederne for OPP’er og samarbejde herhjemme, styrker vi også muligheden for dansk eksport af velfærdsteknologi og muligheden for at skabe tusindvis af nye danske arbejdspladser.  

Over hele verden betyder den demografiske udvikling, at antallet af ældre og kroniske patienter stiger. Ifølge Berlingske forventes eksempelvis antallet af plejekrævende ældre alene i Danmark at vokse med 30 % inden 2020. Samme avis kan også berette, at den kinesiske regering forventer, at skulle have over 3 millioner plejehjemspladser klar inden for de næste par år. Udviklingen lægger et enormt pres på sundhedssystemerne i mange lande. For flere patienter skal behandles bedre og hurtigere, uden at det må betyde flere udgifter for det offentlige. Det er altså ikke kun i Danmark, at man skal have mest muligt ud af midlerne.

Men udviklingen gavner også danske virksomheder, der udvikler og producerer velfærdsteknologiske løsninger. For velfærdsteknologiske produkter og services øger kvaliteten i sundhedsvæsnet, samtidig med at opgaver løses mere effektivt. Eksempelvis har et dansk udviklet computerprogram gjort det muligt for patienter at genoptræne i eget hjem. Det betyder færre udgifter til genoptræning og letter presset på hospitalerne, der skal have færre patienter indlagt. Samtidig kan patienterne udføre genoptræningen, når det passer ind i dagens program. Computerprogrammet har allerede skabt stor interesse hos kineserne, og er et godt eksempel på, hvilke løsninger danske virksomheder har at byde på i den internationale konkurrence på velfærdsteknologi.

Dansk eksport af velfærdsteknologi går da også forrygende. Men potentialet er endnu større. Regeringens eksportfremstød i Asien i dette forår er et rigtigt og klogt skridt på vejen. Men hvad med de øvrige europæiske lande, hvis befolkninger aldres hurtigere end den danske? Og hvad med at skabe et endnu bedre klima for samarbejde herhjemme? Vil vi indfri det virkelige potentiale i eksporten af velfærdsteknologi, bør vi se indad og blive bedre til at samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor. Eksempelvis gennem flere OPP’er. Eller gennem fælles udviklingsprojekter, der involverer private virksomheder, offentlige institutioner og universiteter. Det offentlige bør blive bedre til at inddrage private virksomheder i hele patientforløbet. Brugerne af teknologierne ved, hvad der kunne gøres bedre. Og virksomhederne ved, hvordan løsningerne kan implementeres.